Familias con Au-pair

Inicio > Familias con Au-pair

Familias que desexan ter unha au-pair

A chica Au-pair é unha persoa doutro país que desexa estudiar o idioma español nunha familia que a acolla durante un período de tempo de 2, 6, 9 ou 12 meses. A idade da Au-pair e de 18 a 30 anos.

 

A familia debe garantirlle hospedaxe, alimentación e diñeiro de peto: 65€ semanais,as familias que residan fora da cidade teñen que pagar o transporte as au-pair para asistir a clases de español, a cambio a Au-pair debe axudar nas tarefas do fogar, tales como sacar o polbo, pasar o aspirador, pasar o ferro, facelas camas, cociña simple… etc e coidar os nenos (xogar con eles, darlles clases de idiomas… etc. O tempo empregado no seu traballo e de 5 horas diarias con 1 día libre a sema, a parte das 5 horas de traballo terá que facer 2 ou 3 veces a sema de canguro (babysitting) debendo Vd. previla deste servicio con antelación.

IMPORTANTE: O total de horas de traballo da Au-pair e de 30 horas semanais + 2 ó 3 veces a semana de canguro. A Au-pair non limpará: cristais, coche, xardín
A Au-pair deberá telas mañás ou as tardes libres para que poida organizalos seus estudios, e moi importante que o tempo libre sexa realmente libre, aínda que por suposto a Au-pair sabe que no esta de vacacións, e que ten que axudar nas tarefas do fogar.

A Au-pair NO DEBE CONFUNDIRSE CON UNHA EMPREGADA DE FOGAR. A Au-pair debe ser tratada por Vd. e os seus coma un membro máis da súa familia, debe existir mesmo trato entre as dúas, no existe xefa ni empregada.

E tamén fundamental que o pórse en contacto coa Au-pair envíelle uns informes sobre Vd. e a súa familia: nº de membros e idades dos nenos, tipo de vivenda, si Vd. traballa fora ou no, si hai empregada de fogar, etc. Ademais a familia debe explicarlle nunha carta tódalas tarefas a realizar no seu fogar pola Au-pair, ela terá que ter unha habitación individual e comer co resto da familia, moi importante a familia deberá ir a recollela o aeroporto ou estación.

 

Condicións xerais de inscrición

GALIAU-PAIR esixelle os seguintes requisitos:

  • Cuestionario (proporcionado por nos) que debe cubrir e firmar.
  • Unha carta dirixida a nós na que nos informará do traballo a realizar pola Au-pair.
  • Unha foto da familia.
  • A inscripción teriase que pagar no transcurso da primeira sema da estancia da au-pair; de non facelo así, no poderemos garantirlle a nosa asistencia no caso de pequenas dificultades o inicio da estancia nin tampouco a sustitución da au-pair no caso de problemas.

GASTOS DE INSCRIPCION:

Solicitudes para estancias de 2 meses : 150 euros + ive.

Solicitudes para estancias de 3 a 6 meses: 250 euros+ ive.

Solicitudes para estancias largas ( 6-12 meses): 350+ ive.

CONTINXENCIAS:

  • No caso de anulación por parte da familia, ANTES de que lle atoparamos unha au-pair, a familia terá que aboar 30 euros + ive por mor dos gastos de tramitación xa iniciados.
  • No caso de surxir problemas importantes perante as 2 primeiras semanas de estancia da au-pair e non atopar ningunha sustituta para ela ( ou si la familia non quixese ningunha sustituta), GALI AU-PAIR retenrá 30 euros + ive.
  • Si os problemas surxiesen pasadas as duas primeras semanas e non huobese ningunha sustituta adecuada ( ou si la familia non quixese ningunha sustituta), GALIAU-PAIR procederá a devolución da cuota de inscripción, retendo os gastos de inscripción correspondentes a estancia realmente efectuada pola chica; por exemplo si a au-pair estivo 1 ou 2 meses na familia, retendanse 130 euros + ive.

IMPORTANTE:No caso de ter que cambiar de Au-pair por problemas que poidan surxir, no poderá votala a rúa sen comunicarllo a axencia. A Au-pair terá que permanecer 1 sema na súa casa realizando as tarefas normais e recibindo o seu diñeiro de peto mentres tanto a axencia buscaralle outra nova Au-pair ou ben, devolveralle o importe da inscrición, inferior a dous meses, retendo unicamente 30 Euros para gastos administrativos .

A Au-pair por unha estancia de 6 meses ten dereito a unha sema de vacacións, si son 12 meses ten dereito a 2 semanas de vacacións pagadas pola familia anfitriona.

SEGUROS

A Au-pair, por norma xeral, soe traela seguridade social cuberta. Galiau-pair non se fará responsable a conducta ou danos que poida ocasionala Au-pair na familia.

Descarga o noso cuestionario e enviao

Solicitude de inscripción